Wat is Yoga?

Yoga komt van het werkwoord yuj (juk) : verbinden, in evenwicht brengen, de eenheid.

Door het doen van yoga ervaren we ons lichaam, leren we onze adem kennen, leren we onze geest te kalmeren en zo gelijkmoediger te worden. Te leven in tevredenheid (samtosa).

Yoga is voor iedereen. Van kind tot volwassene, man of vrouw. Yoga is voor iedereen toegankelijk, voor mensen met of zonder een lichamelijke of geestelijke beperking. Ieder oefent binnen zijn eigen grenzen en onderzoekt waar in het lichaam ruimte te creëren is. Zo is yoga naast kracht en discipline ook een les in mildheid voor jezelf. Als mens hebben we kwaliteiten en tekortkomingen, hoe brengen we de krachten en tegenkrachten in ons in balans? Hoe gaan we om met de obstakels die we tegenkomen op onze levensweg? Yoga kan een belangrijke rol spelen bij het leren kennen en beheersen van deze krachten, en ze in evenwicht brengen. Hatha yoga betekent kracht. De wil om een bepaalde discipline uit te voeren en vol te houden en zo onze innerlijke kracht te ontwikkelen.

Saswitha Yoga

In onze studio wordt Saswitha yoga gegeven: dit is een vorm van hatha yoga die uitgaat van de eenheid van lichaam en bewustzijn waarbij de adem de verbinding vormt. Kenmerkend voor Saswitha Yoga is de manier waarop je de adem gebruikt als middel om in jezelf die verbinding te ervaren.

Een les Saswitha Yoga bevat een evenwichtige verdeling tussen staande, zittende en liggende houdingen. De klassieke hatha-yoga-āsana’s voer je eerst dynamisch uit, als voorbereiding tot de statische houding. De adem is de dragende kracht van elke beweging. Door concentratie op de adem ontstaat een meditatieve aandacht die leidt tot verstilling. Alle bewegingsmogelijkheden van wervelkolom en gewrichten komen aan bod. In elke oefening zoek je naar het juiste evenwicht tussen ontspanning en kracht. De oefeningen variëren van subtiel tot uitdagend en kunnen aangepast worden aan ieders mogelijkheden.  Daarnaast in elke les ontspanningsoefeningen, concentratie en meditatie, waardoor een complete ervaring ontstaat. De aandacht gaat naar binnen, naar jezelf. Je wordt je bewust van wie je werkelijk bent.

Wijsbegeerte
Bij onze lessen is er ook aandacht voor de achtergrond van yoga. Wijsbegeerte is ook een onderdeel van yoga. Daarbij ligt het accent niet zozeer op het aanleren van nieuwe ideeën en waarheden, maar juist op het ontdekken en kritisch overzien van je eigen denken: wat is waar voor mij, los van conventies, aangeleerde overtuigingen, culturele patronen, enz.   Centraal staat de vraag: wie ben ik ten diepste? Yoga is een methodiek waarmee je het proces van zelfontdekking kan aanzetten en stimuleren. In India, de bakermat van de yogatraditie, bestaat een eeuwenlange ervaring met technieken om het denken te leren beheersen. De oude yogi’s wisten al hoe de mens de neiging heeft de eigen bewustwording te blokkeren en hoe we deze blokkades kunnen leren doorgronden.  Yoga is een spirituele weg, die je de ruimte geeft om je eigen mogelijkheden te ontdekken op een bij jezelf passende wijze. Door oefening en bewustwording kan het persoonlijk inzicht groeien. Naast de aandacht die wordt besteed aan de oosterse filosofie blijft het contact met het westers denken en de westerse spiritualiteit behouden. Zo ontmoeten Oost en West elkaar in het eigen bewustzijn.

Yin Yoga

Ook kun je lessen Yin yoga volgen. In deze zeer ontspannende lessen doen we meestal alleen zittende en liggende oefeningen. De houdingen worden wat langer aangehouden zodat je de diepere weefsels meer aanraakt. Hierdoor ga je in de diepere lagen ruimte maken en los je spanningen en verdichtingen in het weefsel langzaamaan op. Je ervaart steeds meer ruimte en doorstroming. Er is veel aandacht voor het voelen: lichamelijke gewaarwordingen en ook emotioneel en geestelijk, dit kan heel bevrijdend werken. In sommige oefeningen is er begeleiding door muziek.